Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie

close

Kategórie

Zľavnené produkty

Všetky zľavnené

Nové produkty

Všetky nové produkty
  • Terasové ohrievače
  • Poštové schránky
  • Fóliovníky

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju v prípade, že nie je poškodená. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Predávajúci  pri vybavovaní reklamácií spotrebiteľov postupuje v zmysle   ustanovení zákona č.250/2007  Z. z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení a  Občianskeho zákonníka.

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu je potrebné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je opatrený dátumom predaja, výrobným číslom /ak ho výrobok má/, pečiatkou a podpisom predávajúceho, pokladničným dokladom /faktúrou/.

Ak si uplatňuje kupujúci vady veci u predávajúceho, je povinný doručiť túto vec prostredníctvom zásielky alebo osobne na adresu Güde Slovakia, s.r.o., Roveň 324, 033 01 Lipt. Hrádok,  a súčasne vierohodným spôsobom (predložením daňového dokladu alebo záručného listu) preukázať predávajúcemu, že tovar nadobudol od predávajúceho a ďalej uviesť konkrétne vady tovaru a nároky, ktoré si uplatňuje.

Upozorňujeme, že vrátenie počas záručnej lehoty alebo i po záručnej lehote je potrebné zásadne vykonať v originálnom alebo v odpovedajúcom prepravnom obale. Týmto opatrením sa účinne zabráni zbytočnému poškodeniu pri doprave a často spornému vybaveniu. Prístroj je optimálne chránený len v originálnom obale, a tým je zaistené plynulé spracovanie.

Všeobecné záručné podmienky:  
Na dodaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu. Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa prevzatia výrobku . Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpene v Slovenskej republike.

 

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:  
- výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na obsluhu 
- bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja 
- porucha vznikla neprípustným zásahom do výrobku /zásahom a úpravou neautorizovaným servisom/ 
- výrobok bol mechanicky poškodený /pri doprave alebo páde/ 
- výrobok bol používaný na iné účely ako je určené 
- výrobok bol nadmerne preťažený 
- ak sa jedná o bežnú údržbu výrobku /napr. premazanie, vyčistenie stroja, výmena uhlíkov ..../

 

Uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť si môže kupujúci:  
GÜDE Slovakia, s.r.o.
K sihoti 324/2
033 01 Podtureň - Roveň

Tel. č.: 0907559064
reklamacie@gude.sk